Skaitykla

Kategorijos

Kaišiadorių istorija

AutoriusStraipsnis/LeidinysVietaMetaiKita informacijaAtsisiųsti
Lapinskas, A.Mūsų pilekalniai Viltis, Nr. 112(597)Vilnius1911p. 1-2Atisiųsti
Bučys, J.Kruonio bažnyčios klausimu Rytas, Nr. 154 (1334)Kaunas1928p. 3Atisiųsti
Pautienius, J.Atkastas V-VIII amž. pilkapis Lietuvos aidas, Nr. 189 (1564)1932p. 3Atisiųsti
Puzinas, J.Pilkapių krašte Bangos, Nr. 33Kaunas1932p. 827-828Atisiųsti
Surasta tikroji Marienverderio sala? Prof. Volterio ekspedicija Dovainonyse Lietuvos žinios (rugpjūčio 30)1932p. 3Atisiųsti
Rado įdomių senienų Lietuvos ūkininkas, Nr. 35Vilnius1932p. 2Atisiųsti
Didž. Lietuvoje atrastos labai vertingos senovės liekanos Lietuvos keleivis (rugpjūčio 21)Klaipėda1932p. 1Atisiųsti
Ž-kas, J.Nauji archeologiniai atradimai Trimitas, Nr. 38Kaunas1932p. 749-750Atisiųsti
Puzinas, J.Retas radinys Lietuvos aidas, Nr. 220(1595)Kaunas1932p. 7Atisiųsti
Sins, E.Kruonis. Vienintelė bažnytinės unijos laikų bažnyčia Lietuvoje Lietuvos aidas, Nr. 168 (2431)Vilnius1935p. 8Atisiųsti
Žasliai. Šventa vieta, - gali būti ir grožio vieta Lietuvos aidas, Nr. 136 (2399)Vilnius1935p. 8Atisiųsti
Jonikaitis, St.Rumšiškės. Tautos Vado vardinės vieningai atšvęstos Lietuvos aidas, Nr. 135 (2398)Vilnius1935p. 8Atisiųsti
Žasliai. Nevykdomas gražus sumanymas. Šauliai stiprinasi ir lietuvina kraštą Lietuvos aidas, Nr. 135 (2398)Vilnius1935p. 8Atisiųsti
Žiežmariai. Sumažino mokesčius savivaldybės reikalams. Žiežmariai vis labiau puošiasi. Gražus viršaičio ir tarybos gestas. Praplatina vieškelių tinklą. Reaguoja į spaudoje iškeltus klausimus Lietuvos aidas, Nr. 135 (2398)Vilnius1935p. 8Atisiųsti
Atkasė 16 amž. kapus Mūsų kraštas, Nr. 26Kaunas1936p. 1Atisiųsti
Baliūnas, K.Istoriniai apsaugos vartai Darsūniškyje Sekmadienis, Nr. 11 (576)Kaunas1939p. 3Atisiųsti
Volkaitė-Kulikauskienė, R.Migonių (Jiezno raj.) archeologiniai paminklai Iš lietuvių kultūros istorijos, T. IVilnius1958p. 44-64Atisiųsti
Volkaitė-Kulikauskienė, R.Miniatiūrinių piliakalnių Lietuvoje klausimu Iš lietuvių kultūros istorijos, T. IIVilnius1959p. 125-137Atisiųsti
Jablonskytė-Rimantienė, R.Ankstyvojo geležies amžiaus Lapainios puodžiai Iš lietuvių kultūros istorijos, T. IIIVilnius1961p. 1-15Atisiųsti
Volkaitė-Kulikauskienė, R.Ankstyviausių šalmų Lietuvoje klausimu Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai. A serija, T. 2(19)Vilnius1965p. 59-71Atisiųsti
Butėnienė, E.Maisiejūnų pilkapių (Kaišiadorių raj.) tyrinėjimai 1971 m. Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1970 ir 1971 metaisVilnius1972p. 37-38Atisiųsti
Butėnienė, E.Nemaitonių (Kaišiadorių raj.) pilkapių tyrinėjimai 1970 m. Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1970 ir 1971 metaisVilnius1972p. 39-40Atisiųsti
Lisanka, A.Mankaviškių kapinyno (Kaišiadorių raj.) tyrinėjimai 1971 m. Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1970 ir 1971 metaisVilnius1972p. 61-62Atisiųsti
Rimantienė, R.Akmens ir žalvario amžiaus paminklai Kauno mariosVilnius1980p. 12-28Atisiųsti
Vaicekauskas, L., Laurinavičius, J.Didžiojo Tėvynės karo kovų epizodai Kauno mariosVilnius1980p. 28-42Atisiųsti
Butėnas, E.Maisiejūnų pilkapių tyrinėjimai Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1986 ir 1987 metaisVilnius1988p. 47-48Atisiųsti
Gustaitis, R.Archyviniai dokumentai pasakoja Į komunizmą (gegužės 21 d.)Kaišiadorys1988p. 3Atisiųsti
Butėnas, E.Maisiejūnų pilkapių (Kaišiadorių raj.) tyrinėjimai Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 metaisVilnius1990p. 42-45Atisiųsti
Steponaitis, V.Dovainonių piliakalnio tyrinėjimai 1992 metais Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 ir 1993 metaisVilnius1994p. 73-74Atisiųsti
Girininkas, A., Lukoševičius, O.Archeologinių paminklų paieškos Kaišiadorių rajone Baltų archeologija, Nr. 3(6)Vilnius1995p. 23-24Atisiųsti
Zabiela, G.Dovainonių piliakalnio ir jo aplinkos tyrinėjimai Archeologiniai tyrinėjimai 1994 ir 1995 metaisVilnius1996p. 63-68Atisiųsti
Girininkas, A.Nauji archeologijos paminklai Kaišiadorių rajone Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metaisVilnius1996p. 290-296Atisiųsti
Butėnas, E.Maisiejūnų pilkapyno tyrinėjimai Lietuvos archeologija, T. 15Vilnius1998p. 163-184Atisiųsti
Girininkas, A.Nauji archeologijos paminklai Kaišiadorių rajone Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metaisVilnius1998p. 449-452Atisiųsti
Gučas, R.Kaišiadorių rajono vargonai Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitisKaišiadorys1999p. 143-153Atisiųsti
Miškinis, A.Kaišiadorys: keletas istorinės urbanistinės raidos (iki 1956 m.) faktų ir prielaidų Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitisKaišiadorys1999p. 11-24Atisiųsti
Laurinavičius, J.Dvi senosios Kaišiadorių mokyklos Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitisKaišiadorys1999p. 61-69Atisiųsti
Baltrušaitis, V.Liaudies etiketo bruožai Kauno marių apylinkėse Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitisKaišiadorys1999p. 117-123Atisiųsti
Lapinskas, V.Šiandieninės darsūniškiečių tradicijos Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitisKaišiadorys1999p. 130-134Atisiųsti
Daunys, S.Aludininko namas Žiežmariuose Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitisKaišiadorys1999p. 124-129Atisiųsti
Meilutienė, G.Jonas Aistis ir Rumšiškės Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitisKaišiadorys1999p. 97-100Atisiųsti
Kasparas, K.Didžiosios Kovos apygardos partizanų istoriografija Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitisKaišiadorys1999p. 76-84Atisiųsti
Morkūnaitė, A.Iš vietos savivaldos kūrimosi Kaišiadorių apskrityje 1918 metais Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitisKaišiadorys1999p. 70-75Atisiųsti
Latvytė, N.Kaišiadorių rajono žydai (nuo įsikūrimo iki 1941 m. katastrofos) Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitisKaišiadorys1999p. 51-60Atisiųsti
Gustaitis, R.Paparčių dominikonų vienuolynas Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitisKaišiadorys1999p. 34-50Atisiųsti
Lozoraitis, V.Kaišiadorių rajono gyventojų kančia 1940-1989 m. Kaišiadorys: miesto ir apylinkių praeitisKaišiadorys1999p. 85-96Atisiųsti
Šatavičius, E.Kalvių senovės gyvenvietė Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metaisVilnius2000p. 66-67Atisiųsti
Vaškelis, V.Tyrinėjimai Žiežmariuose, Žaslių g. 11 1998 m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metaisVilnius2000p. 491-492Atisiųsti
Strazdas. A.Nauji piliakalniai Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metaisVilnius2000p. 118-120Atisiųsti
Gustaitis, R.Nauji faktai apie kun. Kazimierą Daukšą Voruta, Nr. 29-30(455-456)2000p. 8Atisiųsti
Gustaitis, R.Dėl Kaišiadorių vietovardžio kilmės Voruta. Nr. 13–14 (439–440). P. 6.p. 62000Atisiųsti
Gustaitis, R.Dėl Kaišiadorių vietovardžio kilmės Voruta. Nr. 13–14 (439–440). 2000p. 6Atisiųsti
Gustaitis, R.Pastangas vertinu teigiamai Atspindžiai (gegužės 11 d.)Kaišiadorys2001p. 2Atisiųsti
Žalnierius, A.Paparčių dominikonų vienuolynas Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metaisVilnius2002p. 153-155Atisiųsti
Bilkis, L.Dėl miesto vardo Kaišiadorys kilmės Acta Linguistica Lithuanica, T. XLVIIVilnius2002p. 1-7Atisiųsti
Šatavičius, E.Kalvių senovės gyvenvietė Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metaisVilnius2002p. 18-19Atisiųsti
Gustaitis, R.Nebūkime abejingi praeičiai Atspindžiai (gegužės 28 d.)Kaišiadorys2004p. 6Atisiųsti
Žalnierius, A.Paparčių dominikonų vienuolynas Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metaisVilnius2005p. 173-179Atisiųsti
Dakanis, B.Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Laukagalio kaime Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metaisVilnius2005p. 114-117Atisiųsti
Dakanis, B., Baubonis, Z.Baruolių kapinynaas Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metaisVilnius2005p. 123-124Atisiųsti
Dakanis, B., Baubonis, Z.Gansonių (Guvelių, Miškiniškių) senkapis Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metaisVilnius2005p. 133-135Atisiųsti
Dakanis, B., Baubonis, Z.Lalėnų senosios kapinės Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metaisVilnius2005p. 135-137Atisiųsti
Kraujalis, R.Atmainų (Darsūniškio) pilkapynas Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metaisVilnius2005p. 68-69Atisiųsti
Kraujalis, R.Atmainų (Darsūniškio) pilkapynas Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metaisVilnius2005p. 89-90Atisiųsti
Jankevičienė, A.Rumšiškių šv. Mykolo arkangelo bažnyčios ir varpinės architektūra Liaudies kultūra, Nr. 5Vilnius2005p. 39-46Atisiųsti
Dakanis, B., Baubonis, Z.Pakalniškių pilkapynas II Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metaisVilnius2005p. 84-86Atisiųsti
Gustaitis, R.Sentikiai Kaišiadorių rajone Kultūros priemenė, Nr. 12 (37)Kaišiadorys2005p. 22Atisiųsti
Gustaitis, R.Viena nuotrauka pasakoja... Kultūros priemenė, Nr. 12 (37)Kaišiadorys2005p. 22-23Atisiųsti
Žalnierius, A.Paparčių vienuolynas Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metaisVilnius2006p. 185-187Atisiųsti
Žalnierius, A.Kruonio dvarvietė Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metaisVilnius2006p. 163-166Atisiųsti
Žalnierius, A., Grinkevičiūtė, A.Kruonio dvarvietė Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metaisVilnius2006p. 196-202Atisiųsti
Kraujalis, R.Atmainų (Darsūniškio) pilkapynas Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metaisVilnius2006p. 78-79Atisiųsti
Kraujalis, R.Atmainų (Darsūniškio) pilkapynas Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metaisVilnius2006p. 91-92Atisiųsti
Kamuntavičienė, V.Kauno dekanato bažnyčių raida XV-XVII a. Lituanistica, T. 68, Nr. 4Vilnius2006p. 1-22Atisiųsti
Abromavičius, S.Nauji Rumšiškių bažnyčios istorijos puslapiai Kultūros priemenė, Nr. 12 (49)Kaišiadorys2006p. 13-15Atisiųsti
Gustaitis, R.Darsūniškio vartai Kultūros priemenė, Nr. 12 (49)Kaišiadorys2006p. 32Atisiųsti
Asadauskas, A.Žvalgymai Kruonio seniūnijoje (Kaišiadorių r.) 2003 m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metaisVilnius2006p. 275Atisiųsti
Žalnierius, A., Grinkevičiūtė, A.Kruonio dvarvietė Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metaisVilnius2007p. 230-238Atisiųsti
Vėlius, G.Atmainų (Darsūniškio) pilkapynas Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metaisVilnius2007p. 137-139Atisiųsti
Poligienė, S.Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių 2000– 2005 m. inventorizacijos duomenys Menotyra, T. 14, Nr. 3Vilnius2007p. 75-91Atisiųsti
Gustaitis, R.Neregėtoji Žiežmarių aikštė Kultūros priemenė, Nr. 12 (61)Kaišiadorys2007p. 34-35Atisiųsti
Žalnierius, A., Grinkevičiūtė, A.Kruonio dvarvietė Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metaisVilnius2008p. 263-267Atisiųsti
Vėlius, G.Atmainų (Darsūniškio) pilkapynas Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metaisVilnius2008p. 170-172Atisiųsti
Kurilienė, A.Mažai žinomi radiniai iš Kaišiadorių rajono Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metaisVilnius2009p. 478-488Atisiųsti
Kurilienė, A., Kurila, L., Gustaitis, R.Nauji pilkapynai Kaišiadorių rajone Archeologiniai tyrinėjimai 2008 metaisVilnius2009p. 474-477Atisiųsti
Žukauskaitė, J.Kai kurių Kaišiadorių rajono piliakalnių aplinkos žvalgomieji tyrinėjimai Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metaisVilnius2009p. 102-103Atisiųsti
Kurila, L., Kurilienė, A.Naujai atrasti pilkapynai Kaišiadorių rajone Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metaisVilnius2010p. 437-441Atisiųsti
Motuzas, A. J.Profesoriaus Viktoro Ruokio (1885–1971) sukaktį minint Žemės ūkio mokslai, T. 17, Nr. 1-2Kaunas2010p. v-viiiAtisiųsti
Motuzas, A. J.Professor Viktoras Ruokis – founder of Lithuanian pedology Žemdirbystė-AgricultureKaunas2010p. 131-132Atisiųsti
Kurila, L., Kurilienė, A. Tyrinėjimai Dovainonyse Lietuvos archeologija, T. 37Vilnius2011p. 87-152Atisiųsti
Žalnierius, A.Paparčių Dominikonų vienuolyno ansamblis Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metaisVilnius2012p. 337-339Atisiųsti
Ostrovskaja, R.Kruonio maldos namų konfesinės priklausomybės klausimas SOTER, Nr. 41 (69)Kaunas2012p. 89-102Atisiųsti
Žalnierius, A.Paparčiai Dominican Monastery Archaeological investigations in independent Lithuania. 1990-2010 / ed. by G.Zabiela, Z.Baubonis, E.MarcinkevičiūtėVilnius2012p. 283-287Atisiųsti
Žalnierius, A.Paparčių dominikonų vienuolyno ansamblis Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metaisVilnius2013p. 348-351Atisiųsti
Budvytis, V.1863-1864 m. sukilėlių kovos Kaišiadorių krašte Birštono kraštas ir kaimynai kovoje už laisvę 1863-1864 m.Birštonas2013p. 22-23Atisiųsti
Budvytis, V.Paskaita apie Antrąjį pasaulinį karą Kaišiadorių apylinkėse Atspindžiai, Nr. 11(1631)Kaišiadorys2013p. 5Atisiųsti
Piličiauskienė, G., Kurila, V.Gyvenviečių Kapitoniškių pilkapių vietoje tyrimai 2012 m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metaisVilnius2014p. 86-92Atisiųsti
Žvirblys, A.Žiežmariai, Žaslių gatvė 6 Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metaisVilnius2014p. 424-427Atisiųsti
Vaitkuvienė, A.Rokiškių piliakalnio papėdės gyvenvietė Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metaisVilnius2014p. 97Atisiųsti
Budvytis, V.Žaslių kautynės (1919 m. balandžio 2-8 d.) Voruta, Nr. 10 (800)2014p. 10-11Atisiųsti
Šatavičius, E.Ankstyvosios priešistorės objektų tyrimai Kalvių apyežeryje Archaeologia Lituana, T. 15Vilnius2014p. 7-20Atisiųsti
Budvytis, V.Lietuvos politinės kultūros atspindžiai 1613 m. LDK žemėlapyje Tautotyros metraštis, T. IVVilnius2014p. 35-45Atisiųsti
Budvytis, V.Niekas nenorėjo mirti: 1944-ųjų vasara Kaišiadorių krašte (1 dalis) Voruta, Nr. 12(802)2014p. 12Atisiųsti
Budvytis, V.Niekas nenorėjo mirti: 1944-ųjų vasara Kaišiadorių krašte (2 dalis) Voruta, Nr. 13(803)2014p. 12Atisiųsti
Budvytis, V.Niekas nenorėjo mirti: 1944-ųjų vasara Kaišiadorių krašte (3 dalis) Voruta, Nr. 14(804)2014p. 12Atisiųsti
Budvytis, V.Niekas nenorėjo mirti: 1944-ųjų vasara Kaišiadorių krašte (4 dalis) Voruta, Nr. 15(805)2014p. 12Atisiųsti
Budvytis, V.Niekas nenorėjo mirti: 1944-ųjų vasara Kaišiadorių krašte (5 dalis) Voruta, Nr. 16(806)2014p. 12Atisiųsti
Budvytis, V.Signatarui profesoriui Bronislovui Genzeliui – 80! Kaišiadorių aidai, Nr. 14(8324)Kaišiadorys2014p. 4Atisiųsti
Budvytis, V.,,…gal būtų kitas Rapaelius‘‘: knygnešį Praną Zykų prisimenant Kaišiadorių aidai, Nr. 75(8385)Kaišiadorys2014p. 4Atisiųsti
Budvytis, V.Muziejininkas, kaip bitė, turi nuolat judėti: Vytautui Stanikūnui – 90 m. Gimtasai kraštas, Nr. 8Kaunas2015p. 64-70Atisiųsti
Bertašius, M.Archeologijos vertybės projektuojamo dujotiekio tarp Lenkijos ir Lietuvos trasoje Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metaisVilnius2015p. 509-513Atisiųsti
Giniūnienė, A.Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslas „Šv. arkangelas Mykolas“ ir kitos Palomenės bažnyčios dailės vertybės Menotyra, T. 22, Nr. 1Vilnius2015p. 24-44Atisiųsti
Balsas, D.Archeologiniai tyrimai Žiežmariuose Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metaisVilnius2015p. 491-495Atisiųsti
Petrauskas, G.Meškučių kapinynas Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metaisVilnius2015p. 151-158Atisiųsti
Budvytis, V.Profesoriui Viktorui Ruokiui – 130! Kaišiadorių aidai, Nr. 29(8437)Kaišiadorys2015p. 1, 4Atisiųsti
Budvytis, V.Oginskių keliais po Kaišiadorių kraštą Voruta, Nr. 12(818)2015p. 6Atisiųsti
Budvytis, V.Oginskių keliais po Kaišiadorių kraštą Voruta, Nr. 1(819)2016p. 6Atisiųsti
Budvytis, V.Dailininkus Jakševičius prisimenant (II dalis) Kaišiadorių aidai, Nr. 61(8568)Kaišiadorys2016p. 4Atisiųsti
Budvytis, V.Dailininkus Jakševičius prisimenant (II dalis) Kaišiadorių aidai, Nr. 61(8568)Kaišiadorys2016p. 4Atisiųsti
Budvytis, V.Dailininkus Jakševičius prisimenant (I dalis) Kaisiadorių aidai, Nr. 60(8567)Kaišiadorys2016p. 4 Atisiųsti
Budvytis, V.Žalgirio mūšis ir kariai iš Kaišiadorių krašto Tautotyros metraštis. T. VI.Vilnius201635-48Atisiųsti
Budvytis, V.Bajorų kapinyno archeologinės ekspedicijos dešimtmetis Elektrėnų žinios, Nr. 6(883)Elektrėnai2016p. 7, 16Atisiųsti
Budvytis, V.Kaišiadorių muziejaus numizmatikos rinkinys Numizmatika 13-17, Metraštis 2012-2016Vilnius2017Atisiųsti
Budvytis, V.2018 metu atmintinos datos Kaišiadorių rajone Kaišiadorių aidai, Nr. 4(8702)Kaišiadorys2018p. 6Atisiųsti
Budvytis, V.Visuotinai išrinktas šalies vadovu. Lietuvos Prezidento rinkimai: 1993-ieji Kaišiadorių aidai, Nr. 12(8710)Kaišiadorys2018p. 4Atisiųsti
Budvytis, V.Numizmatika: istorija, edukacijos, virtuali paroda Voruta, Nr. 4(846)2018p. 13Atisiųsti