Archyvas

Kaišiadorių muziejaus archyvas įkurtas 1998 m. tuoj po muziejaus įsikūrimo. Jo pagrindą pradžioje sudarė Lietuvos TSR Kraštotyros draugijos Kaišiadorių rajono skyriaus (įsteigto 1962 m.) sukaupta kraštotyrinė medžiaga (beveik 200 bylų), kuri kartu su šios draugijos veiklos dokumentais tapo muziejaus mokslinio archyvo dalimi. Jame kaupiama ir saugojama archyvinė-kraštotyrinė medžiaga (kraštotyriniai aprašai, dokumentai ir jų kopijos, fotografijų kopijos, išrašai, prisiminimai ir kt.) apie Kaišiadorių rajoną ir žymius rajono žmones. Muziejaus archyve saugoma apie 960 bylų, sunumeruotų ir suregistruotų archyvo apskaitos knygoje.

Bylas galima suskirstyti į šias grupes:

1. Istorija – istoriniai įvykiai, prisiminimai, gyvenviečių aprašymai ir schemos, kolūkių istorijos, tremtinių, laisvės kovų dalyvių, sovietinių karių ir partizanų sąrašai ir kt.
2. Lietuvos TSR Kraštotyros draugijos Kaišiadorių rajono skyriaus veikla – darbų planai ir veiklos ataskaitos, konferencijų medžiaga, draugijos etatinių darbuotojų ir narių sąrašai, ūkiniai ir finansiniai dokumentai ir kt.
3. Religija ir kulto pastatai – rajono bažnyčios, cerkvės, sentikių maldos namai ir kt.
4. Etnografija – tautosaka, vietovardžiai, papročiai, liaudies sanitarija, pastatai, baldai, liaudies skulptūra ir kt.
5. Žmonės – įžymūs kraštiečiai – mokslininkai, sportininkai, literatai, pedagogai, visuomenės, kultūros ir politikos veikėjai, kunigai, laisvės kovų dalyviai ir kt.
6. Kultūros paveldas – istorijos ir kultūros paminklai – sąrašai, aprašymai, būklės tikrinimo aktai ir kt.
7. Gamta – botaniniai-zoologiniai, botaniniai draustiniai, darbai apie rajono florą ir fauną, natūralių ir pusiau natūralių gamtinių teritorijų inventorizavimas ir tyrimas ir kt.
8. Švietimas ir mokyklos – rajono mokyklų istorija, daraktoriai, mokytojų sąrašai ir kt.
9. Archeologija – archeologinių paminklų tyrinėjimų ataskaitos, paminklų žvalgymas ir kt.
10. Literatūra – Kaišiadorių rajono literatų kūrybos almanacho “Gija” rankraščiai, poezijos renginiai ir kt.
11. Kultūra
12. Sportas

Archyvo medžiaga skirta naudoti muziejaus reikmėms (parodų, leidinių, paskaitų rengimui) ir kitiems tyrinėtojams, nes vienas iš muziejaus mokslinio archyvo tikslų yra suteikti galimybę naudotis sukaupta medžiaga ieškantiems istorinės-kultūrinės informacijos. Paruoštas bylų sąrašas, pradėta rengti bylų bibliografinė kartoteka (abėcėlinė ir tematinė), tęsiamas naujų bylų formavimas pagal istorinius laikotarpius, kultūrinę tematiką.