Eksponatų rinkiniai

Kaišiadorių muziejuje sukaupta beveik 48 000 eksponatų. Iš jų virš 23 000 yra pagrindiniame fonde. Kaupiami ir saugomi archeologiniai, istoriniai, etnografiniai, dailės, gamtos eksponatai.

Gausiausias eksponatų skaičiumi yra Archeologijos skyrius, jame virš 8400 radinių. Nenusileidžia eksponatų skaitlingumu ir istorinis skyrius. Istorinės fotografijos rinkinyje sukaupta virš 3600 nuotraukų bei negatyvų ant stiklo. Numizmatikos rinkinyje virš 2600 eksponatų: monetos, banknotai, medaliai ir kt. Raštijos rinkinyje virš 1700 eksponatų. Tai dokumentai, reti leidiniai, žemėlapiai. Panašus skaičius eksponatų saugomas ir Istoriniame skyriuje – tai vėliavos, ginklai, daiktai iš tremties, buities daiktai ir kt.

Etnografijos skyriuje kaupiami tradicinę buitį atspindintys daiktai: baldai, namų apyvokos daiktai, namų tekstilė (interjero ir aprangos tekstilės eksponatai). Skyriuje saugoma virš 600 eksponatų.

Dailės skyriuje apie 300 eksponatų. Tai XIX a. pab. – XX a. pr. ikonų rinkinys ir šiuolaikinių rajono tautodailininkų bei dailininkų darbai.

Gamtos skyriuje saugoma mineralų kolekcija.

2011 m. suformuotas atskiras medalių, plakečių, ženkliukų rinkinys virš 1400 eksponatų, kurio pagrindą sudaro tais metais įsigyta Algimanto Urbono medalių kolekcija – lietuviški 1958–1997 m. medaliai, kurių didžiąją dalį sudaro Lietuvos XX a. 7–9 deš. laikotarpio ir Atgimimo metų (1987–1990 m.) medaliai.

Memorialiniame Algirdo Mykolo Brazausko rinkinyje beveik 800 eksponatų: asmeniniai prezidento daiktai, apdovanojimai, įvairūs dokumentai, darbo kalendoriai ir kt.

Memorialiniame prof. Viktoro Ruokio (1885–1971) rinkinyje saugoma virš 400 eksponatų: asmeniniai jo daiktai, knygos, fotografijos, dokumentai, laiškai, pažymėjimai, natų sąsiuviniai, optiniai prietaisai ir kt.

Ne toks gausus poeto Jono Aisčio (1904–1973) memorialinių daiktų rinkinys, jame beveik 200 eksponatų. Rinkinyje saugoma knygos, fotografijos, asmeniniai daiktai.

Istoriniai

Didžiausią Kaišiadorių muziejaus eksponatų dalį sudaro istoriniai rinkiniai. Pagrindinio fondo Istorijos rinkinyje yra virš 1200, Fotografijos rinkinyje – virš 3600, Viktoro Ruokio memorialiniame rinkinyje – virš 400, Numizmatikos rinkinyje – virš 2600, Raštijos rinkinyje – virš 1700 eksponatų.

Dailės

Muziejaus dailės rinkinyje kaupiami tiek vaizduojamojo meno kūriniai, tiek ir taikomosios dailės darbai. Muziejuje saugoma virš 300 dailės skyriaus eksponatų.

Etnografiniai

Pagrindiniame fonde saugoma virš 600 eksponatų. Pagalbiniame – apie 1200 eksponatų.