Dailės

Muziejaus dailės rinkinyje kaupiami tiek vaizduojamojo meno kūriniai, tiek ir taikomosios dailės darbai. Muziejuje saugomi 294 dailės skyriaus eksponatai.
Didžiąją jų dalį sudaro ikonos – religinės tematikos paveikslai Rytų krikščionių dailėje. Jos tapytos ant lentų, naudojant temperos ar aliejinės tapybos techniką. Beveik trečdalis saugomų ikonų turi metalo aptaisus, kurie dengia beveik visą paviršiaus plotą, išskyrus vaizduojamųjų veidus ir rankas. Ikonų aptaisai dažniausiai iš žalvarinės skardos, štampuoti, karpyti. Ant kai kurių išlikę sidabravimo pėdsakai. Rinkinyje vyrauja XIX a. pab.–XX a. pr. ikonos, kurios priskiriamos skirtingiems ikonografiniams tipams. Tai ir Dievo Motinos ikonos, ir vieno ar kelių šventųjų daugiafigūrės bei daugiasiužetės ikonos.
Verta paminėti muziejuje saugomas medines XVII a. skulptūras „Šv. Petras” ir „Šv. Paulius”.

Iš taikomosios dailės pavyzdžių įspūdingesni būtų: XX a. pr. medinis kanceliarinis peilis, kurio rankena dekoruota drožinėta figūrine kompozicija, XVIII a. žvakidė, puošybiniai XVII a. altoriaus elementai bei koklių kolekcija.
Kita dalis rinkinio – tai Elenos Kniukštaitės , Stanislovo Glinskio, Stasės Karčiauskienės, Antano Bernatonio, Vytenio Paulausko, Juozo Krinicko, Vytauto Vaicenavičiaus, Stanislavos Urbonienės, Juozo Šaltinio, Genovaitės Sausarienės, Reginos Sadauskienės, Vytauto Mackevičiaus, Adomo Banevičiaus ir kitų Kaišiadorių rajono liaudies meistrų bei kūrėjų paveikslai bei taikomosios dailės kūriniai.

Depozito teisėmis muziejuje saugoma nemaža liturginių drabužių kolekcija. Tai: arnotai, kapos, stulos, manipulai, vualiai, vyskupo J. Kuktos liturginiai drabužiai (sutanos, tunicelės, modzetės, pirštinės, kojinės, sandalai ir kt.). Taip pat liturginės tekstilės pavyzdžiai: veliumai, bursos, palės ir kt.  (www.muziejai.lt/Kaisiadorys/Gruodzio paroda.htm )