Tyrinėjimai

ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI KAIŠIADORIŲ REGIONE

Archeologinių žvalgymų ir tyrinėjimų Kaišiadorių rajone pradžia pagal bendrą Lietuvos kontekstą šiek tiek vėlavo. Jų apimtį ir tyrinėjimų pobūdį lėmė bendra Lietuvos politinė, ekonominė situacija, archeologijos mokslo raida, todėl iš esmės jie atspindi visos Lietuvos archeologinių tyrinėjimų raidą.

Archeologinių tyrinėjimų raidą Kaišiadorių rajone galima skirti į kelis pagrindinius etapus.

Etnografiniai tyrinėjimai

Istoriniai tyrinėjimai